Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

img Új felhasználó regisztrálása

Személyes adatok

Szállítási cím


Egyetértek a személyes adatok feldolgozásával*

Adatkezelõ neve, elérhetõségei
Az adatkezelõ megnevezése: MANPET DECOR Kft. (a továbbiakban: Adatkezelõ)
Az adatkezelõ levelezési címe: 9749 Nemesbõd, Gábor Áron utca 17.
Az adatkezelõ e-mail címe: info@stukkowebaruhaz.hu
Az adatkezelõ telefonszáma: 00 (36) 70/367-86-17
Honlap: www.stukkowebaruhaz.hu
Képviseli: Piti Péter ügyvezetõ
Tárhely szolgáltató adatai: Rudolfovská tř. 247/85, 37001
České Budějovice, Csehország, e-mail cím: info@bohemiasoft.cz, telefonszám: +420 776 766 412
Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója: Adatkezelési tájékoztató
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes
adatok köre, valamint az adatkezelés idõtartama
Személyes adatok kezelése
Ahhoz, hogy a felhasználó megrendelést adjon le a www.diszlecwebaruhaz.hu weboldalon
elengedhetetlen, hogy a megrendelése során személyes adatokat adjon meg.
A megadott személyes adatokat az eladó bizalmasan a felhasználó hozzájárulásával kezeli a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A megrendelés teljesítéséhez az Eladónak a 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján számlát kell
kiállítania, melyet annak kiállítástól számítva 8 évig meg kell õriznie.
Számlázás során kezelt adatok
Név, Számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, ip cím.
Adatkezelés idõtartama:
8 naptári év az Sztv. 169. § (2), Infotv. 6. § (5) alapján
Szállítással kapcsolatos adatkezelés:
Jogalap: Infotv. 6. § (5) Cél: A felhasználó által létrehozott internetes megrendelés fizikális
teljesítése, a termékek eljuttatása a megrendelõ számára
Szállítással kapcsolatban kezelt adatok:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az áruszállítással összefüggõ adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Faragó Business Services Szolgáltató Kft.
Cím: 1191 Budapest, Corvin körút 4.
Képviseli: Faragó András Zoltán
Kapcsolat: +36-30-234-0321
E-mail cím: info@faragoebs.com
A futárszolgálat az Adatkezelõvel kötött szerzõdés alapján közremûködik a megrendelt áru
kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhetõ
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
A adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-29-88-67-00
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
Az adatfeldolgozó weboldala:https://gls-group.eu/HU/hu/home
A futárszolgálat az Adatkezelõvel kötött szerzõdés alapján közremûködik a megrendelt áru
kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhetõ
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Az adatelemzéssel összefüggõ adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA)
Az adatkezelõ a precízebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A
honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén az adatkezelõ cookie-t helyezzen
el. Az adatkezelõ, technikai közremûködõként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során az
adatkezelõvel együttmûködõ harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével
tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az adatkezelõ honlapján és ez alapján
hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a
cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenõen a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által
megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon letilthatja a Google által elhelyezett
cookie-kat.
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni tudja, használja a Google által
kiadott böngészõkiegészítõt, amellyel valamennyi weboldalon tiltani tudja a szolgáltatást. Felhívjuk a
figyelmét, hogy az analitikánk teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani
az Ön személyazonosságát!
A Google, LLC feliratkozott a Privacy Shieldre.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Sümeg Halvax Éva
Az adatfeldolgozó székhelye: 9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 18.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: evahalvax1990@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján közremûködik a számlviteli
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelõ idõtartamban
kezeli, ezt követõen haladéktalanul törli.
Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
Billingo Technologies Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu
Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött szerzõdés alapján közremûködik a számviteli
bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a
számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelõ
idõtartamban kezeli, ezt követõen törli.
Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt
Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark stny. 1
Az adatfeldolgozó telefonszáma: (1) 464 7099
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött szerzõdés alapján közremûködik az Online fizetés
végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a
rendelés számát és idõpontját a polgári jogi elévülési idõn belül kezeli.
Adatbiztonság
Az Eladó kijelenti, hogy megtesz mindent biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a
felhasználó személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstõl, visszaéléstõl,
megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, megsemmisüléstõl és technikai változatástól.
Adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok
Az adatkezelés során a felhasználót a következõ jogok illetik meg
A felhasználó kérheti személyes adatainak törlését (Kivétel számlához kapcsolódó adatok)
Kérheti adatainak helyesbítését
Kérheti adatainak zárolását
Kifogásolhatja az adatkezelést
A felhasználónak joga van tájékoztatást kérni
Tájékoztatás kérése
A felhasználó kérésére az adatkezelõ a felhasználót írásban köteles és közérthetõ formában
tájékoztatni legfeljebb 25 napon belül.
Helyesbítés
Adat helyesbítési kérésnek az adatkezelõ 15 napon belül eleget tesz.
Törlés
Adat törlési kérésnek az adatkezelõ 15 napon belül eleget tesz. A törlési kérelem joga nem terjed ki
az Sztv-ben foglalt adattárolási kötelezettségnek. (pl.: Számla tárolása)
Zárolás
A felhasználó kérheti adatainak zárolását, ez esetben az adatok megõrzõdnek, de ezek nem
kerülnek bele az adatkezelés további folyamataiba.
Kifogás, tiltakozás
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5)
bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az
felhasználó hozzájárulása nélkül - közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik.
Az Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl Önt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Jogorvoslati lehetõségek
Amennyiben felhasználó szerint az Adatkezelõ megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatkezelõ az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezéseket megsérti, vagy ha az Adatkezelõ nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelõvel szemben bírósághoz fordulhat. Adatkezelési tájékoztató módosítása.
Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.


Írja be a képen látható szöveget: *
captcha Új captcha

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
ZTRhZDBk